Amarr Shuttle

Top Regions Vol
Buy
Average
Sell
Buy
Best
Sell
Total 5.1M
Lonetrek 11.5K
Price
1.7K isk
148.1K isk
4.0K isk
24.9K isk
Profit Margin 131.5K isk 18.4K isk
Show All Orders
Description

Amarr ShuttleSec Solar System - Region Orders Range Price
0.8 Sobaseki - Lonetrek 68/79 region 24.9K isk
1.0 Todaki - Lonetrek 7/10 region 25.0K isk
0.5 Kiskoken - Lonetrek 24/24 region 25.0K isk
0.8 Sobaseki - Lonetrek 24/66 region 27.0K isk
0.7 Akiainavas - Lonetrek 68/80 region 27.0K isk
0.8 Iidoken - Lonetrek 72/150 region 27.5K isk
0.9 Ekura - Lonetrek 82/146 region 27.6K isk
0.8 Ylandoki - Lonetrek 244/254 region 27.6K isk
1.0 Kakakela - Lonetrek 11/50 region 28.0K isk
0.8 Isikemi - Lonetrek 6/6 region 28.9K isk
0.8 Isikemi - Lonetrek 25/25 region 29.0K isk
0.8 Korama - Lonetrek 5/43 region 29.0K isk
0.9 Funtanainen - Lonetrek 13/25 region 29.0K isk
0.9 Funtanainen - Lonetrek 349/349 region 30.0K isk
0.5 Otalieto - Lonetrek 9/12 region 40.0K isk
0.9 Funtanainen - Lonetrek 9/25 region 50.0K isk
0.5 Vuorrassi - Lonetrek 52/100 region 50.0K isk
0.4 Passari - Lonetrek 11/27 region 55.0K isk
0.9 Airkio - Lonetrek 1/1 region 60.0K isk
0.5 Torrinos - Lonetrek 26/29 region 60.0K isk
0.6 Erenta - Lonetrek 18/20 region 200.0K isk
0.8 Ruvas - Lonetrek 1/1 region 299.0K isk
0.6 Isseras - Lonetrek 1/1 region 400.0K isk
1.0 Todaki - Lonetrek 24/46 region 450.0K isk
1.0 Todaki - Lonetrek 176/182 region 497.0K isk
0.5 Oimmo - Lonetrek 2/10 region 500.0K isk
0.6 Isseras - Lonetrek 30/32 region 500.0K isk
0.3 Otsasai - Lonetrek 62/79 region 600.0K isk