Hornet I

Average Price 6.0K isk
Top Regions Vol
Buy
Average
Sell
Buy
Best
Sell
Total 376.4K
The Forge 229.6K
Lonetrek 14.2K
Sinq Laison 31.0K
Metropolis 3.7K
Everyshore 3.6K
Domain 20.1K
Essence 21.3K
Heimatar 7.3K
The Citadel 6.1K
Verge Vendor 2.6K
Description

Light Scout DroneSec Solar System - Region Orders Range Price
0.7 Osmeden - Placid 1/2 region 1.0K isk
0.5 Deltole - Sinq Laison 1/1 region 3.0K isk
0.6 Stayme - Sinq Laison 1/3 region 3.2K isk
0.8 Grinacanne - Sinq Laison 25/25 region 3.2K isk
0.9 Dodixie - Sinq Laison 28/50 region 3.5K isk
0.9 Dodixie - Sinq Laison 19/26 region 3.5K isk
0.6 Allamotte - Essence 19/19 region 3.5K isk
0.9 Vittenyn - Sinq Laison 9.4K/9.4K region 3.8K isk
0.5 Aurcel - Sinq Laison 5/5 region 3.8K isk
0.7 Inghenges - Sinq Laison 11/20 region 4.0K isk
0.8 Doussivitte - Sinq Laison 37/94 region 4.0K isk
1.0 Bourynes - Sinq Laison 3/100 region 4.0K isk
0.9 Dodixie - Sinq Laison 2/100 region 4.0K isk
0.9 Dodixie - Sinq Laison 1/1 region 4.0K isk
0.6 Allamotte - Essence 601/604 region 4.0K isk
0.9 Dodixie - Sinq Laison 290/405 region 4.1K isk
0.6 Foves - Sinq Laison 159/200 region 4.5K isk
0.8 Tash-Murkon Prime - Tash-Murkon 132/220 region 4.7K isk
0.1 Aulbres - Placid 90/100 region 4.8K isk
0.8 Tash-Murkon Prime - Tash-Murkon 97/100 region 4.8K isk
0.9 Couster - Essence 38/100 region 4.9K isk
0.9 Couster - Essence 902/910 region 4.9K isk
1.0 Embod - Metropolis 97/521 region 4.9K isk
0.7 Oppold - Metropolis 14/50 region 4.9K isk
0.9 Couster - Essence 298/345 region 4.9K isk
0.9 Algogille - Essence 64/71 region 5.0K isk
0.9 Dodixie - Sinq Laison 37/100 region 5.0K isk
0.8 Tintoh - The Citadel 2.2K/2.4K region 5.0K isk
1.0 Embod - Metropolis 821/821 region 5.0K isk
0.9 Couster - Essence 529/600 region 5.0K isk
0.6 Josekorn - Metropolis 10/10 region 5.0K isk
0.7 Oppold - Metropolis 50/50 region 5.0K isk
0.7 Oppold - Metropolis 50/50 region 5.0K isk
0.7 Pimebeka - Tash-Murkon 23/23 region 5.0K isk
0.7 Sizamod - Tash-Murkon 194/199 region 5.0K isk
0.7 Pimebeka - Tash-Murkon 1.2K/2.2K region 5.0K isk
0.6 Esteban - Domain 37/100 region 5.0K isk
0.9 Algogille - Essence 154/200 region 5.0K isk
1.0 Duripant - Essence 43/65 region 5.0K isk
1.0 Luminaire - Essence 403/500 region 5.0K isk
0.6 Arnon - Essence 191/500 region 5.0K isk
1.0 Luminaire - Essence 488/719 region 5.0K isk
0.5 Ordion - Kor-Azor 4/20 region 5.0K isk
0.8 Sortet - Verge Vendor 51/100 region 5.0K isk
0.6 Stacmon - Placid 17/21 region 5.1K isk
0.7 Oppold - Metropolis 50/50 region 5.1K isk
0.4 Raravath - Domain 1/1 region 5.2K isk
0.4 Hevrice - Verge Vendor 194/209 region 5.2K isk
0.5 Bittanshal - Domain 100/100 region 5.3K isk
0.9 Uitra - The Forge 268/1000 region 5.5K isk
0.9 Uitra - The Forge 14/20 region 5.5K isk
0.4 Ziasad - Genesis 92/200 region 5.5K isk
1.0 Embod - Metropolis 418/500 region 5.5K isk
0.9 Uitra - The Forge 194/250 region 5.5K isk
0.6 Ukkalen - The Forge 10/10 region 5.5K isk
0.5 Oimmo - Lonetrek 45/200 region 5.5K isk
1.0 Embod - Metropolis 5/50 region 5.5K isk
0.9 Trossere - Sinq Laison 38/100 region 5.5K isk
0.9 Dodixie - Sinq Laison 1/1 region 5.5K isk
0.8 Eram - Metropolis 1/1 region 5.6K isk
0.4 Hevrice - Verge Vendor 50/50 region 5.7K isk
0.9 Ekura - Lonetrek 25/85 region 5.7K isk
0.6 Sakkikainen - The Forge 1/1 region 5.8K isk
0.8 Nourvukaiken - Lonetrek 46/75 region 5.8K isk
0.9 Jita - The Forge 201/350 region 5.8K isk
0.9 Jita - The Forge 991/1000 region 5.8K isk
0.9 Jita - The Forge 1.1K/2.0K region 5.8K isk
0.9 Jita - The Forge 233/301 region 5.8K isk
0.9 Jita - The Forge 470/500 region 5.8K isk
0.9 Jita - The Forge 70/110 region 5.8K isk
0.9 Jita - The Forge 535/798 region 5.8K isk
0.8 Nourvukaiken - Lonetrek 23/175 region 5.8K isk
0.9 Jita - The Forge 2/2 region 5.9K isk
0.9 Jita - The Forge 347/1000 region 5.9K isk
0.9 Airkio - Lonetrek 221/458 region 5.9K isk
0.9 Jita - The Forge 928/1000 region 5.9K isk
0.9 Jita - The Forge 920/1000 region 5.9K isk
0.7 Gekutami - The Forge 84/100 region 6.0K isk
0.9 Jita - The Forge 1/1 region 6.0K isk
0.8 Oipo - Lonetrek 3/7 region 6.0K isk
0.6 Umokka - Lonetrek 388/400 region 6.0K isk
0.9 Saikanen - The Citadel 71/102 region 6.0K isk
0.7 Ardallabier - Everyshore 18/18 region 6.0K isk
0.7 Bereye - Everyshore 4/20 region 6.0K isk
0.8 Ylandoki - Lonetrek 262/300 region 6.0K isk
0.6 Jel - Sinq Laison 76/110 region 6.0K isk
0.6 Stacmon - Placid 26/201 region 6.0K isk
0.1 Barleguet - Placid 50/50 region 6.0K isk
0.5 Ordion - Kor-Azor 96/100 region 6.0K isk
0.9 Alentene - Verge Vendor 35/47 region 6.0K isk
0.5 Scheenins - Verge Vendor 146/151 region 6.0K isk
0.8 Clellinon - Verge Vendor 913/999 region 6.0K isk
0.6 Seil - Tash-Murkon 947/1000 region 6.2K isk
0.5 Deltole - Sinq Laison 41/59 region 6.2K isk
0.5 Faurent - Sinq Laison 142/200 region 6.3K isk
0.8 Tash-Murkon Prime - Tash-Murkon 250/343 region 6.3K isk
1.0 Amarr - Domain 9/234 region 6.3K isk
0.9 Ethernity - Everyshore 670/1000 region 6.4K isk
0.9 Dodixie - Sinq Laison 80/80 region 6.4K isk
0.9 Dodixie - Sinq Laison 5/5 region 6.5K isk
0.8 Nourvukaiken - Lonetrek 1.6K/1.7K region 6.5K isk
0.9 Dodixie - Sinq Laison 44/100 region 6.5K isk
0.8 Tar - Genesis 190/263 region 6.5K isk
0.5 Kiainti - The Forge 50/50 region 6.6K isk
0.5 Ordion - Kor-Azor 100/100 region 6.7K isk
0.6 Eldjaerin - Metropolis 24/25 region 6.8K isk
1.0 Amarr - Domain 100/100 region 6.8K isk
0.8 Tar - Genesis 164/200 region 6.8K isk
0.8 Mirilene - Sinq Laison 380/400 region 6.8K isk
0.8 Clellinon - Verge Vendor 28/177 region 6.9K isk
0.9 Jita - The Forge 400/400 region 6.9K isk
0.9 Kihtaled - Khanid 19/21 region 6.9K isk
0.9 Uitra - The Forge 20/20 region 7.0K isk
0.6 Hentogaira - The Forge 59/100 region 7.0K isk
0.9 Jita - The Forge 293/293 region 7.0K isk
0.8 Veisto - Lonetrek 88/100 region 7.0K isk
0.8 Sobaseki - Lonetrek 831/860 region 7.0K isk
0.9 Airkio - Lonetrek 166/215 region 7.0K isk
-0.2 PC9-AY - Syndicate 4/10 region 7.0K isk
0.7 Gerek - Heimatar 87/100 region 7.0K isk
0.7 Adia - Domain 59/66 region 7.0K isk
1.0 Amarr - Domain 695/695 region 7.0K isk
0.5 Cleyd - Genesis 19/29 region 7.0K isk
0.9 Jita - The Forge 14.7K/14.7K region 7.2K isk
0.9 Jita - The Forge 13.3K/13.5K region 7.2K isk
0.9 Jita - The Forge 2.5K/3.0K region 7.2K isk
0.9 Jita - The Forge 343/2.0K region 7.2K isk
0.8 Sasta - Derelik 4/50 region 7.2K isk
0.9 Lustrevik - Heimatar 178/500 region 7.3K isk
0.7 Halle - Everyshore 400/400 region 7.3K isk
0.7 Halle - Everyshore 242/350 region 7.3K isk
1.0 Hulm - Heimatar 332/403 region 7.3K isk
0.9 Rens - Heimatar 5/50 region 7.3K isk
0.9 Rens - Heimatar 28/100 region 7.3K isk
0.8 Nourvukaiken - Lonetrek 606/805 region 7.4K isk
0.7 Abudban - Heimatar 206/228 region 7.4K isk
0.8 Clellinon - Verge Vendor 7/10 region 7.4K isk
0.6 Latari - Kor-Azor 26/28 region 7.4K isk
0.7 Bereye - Everyshore 1/1 region 7.4K isk
0.7 Bereye - Everyshore 1/1 region 7.4K isk
0.7 Bereye - Everyshore 1/1 region 7.4K isk
0.7 Bereye - Everyshore 1/1 region 7.4K isk
0.5 Gamis - Derelik 30/50 region 7.5K isk
0.8 Jarizza - Derelik 15/50 region 7.5K isk
0.8 Harerget - Everyshore 99/100 region 7.5K isk
0.7 Azer - Everyshore 1.4K/2.0K region 7.5K isk
1.0 Amarr - Domain 4/4 region 7.5K isk
0.8 Clellinon - Verge Vendor 26/38 region 7.5K isk
0.8 Clellinon - Verge Vendor 50/50 region 7.5K isk
-0.2 BMNV-P - Syndicate 282/536 region 7.5K isk
0.9 Unpas - The Forge 2/5 region 7.5K isk
0.9 Jita - The Forge 1.5K/1.5K region 7.7K isk
0.9 Jita - The Forge 1.0K/1.3K region 7.7K isk
0.6 Stacmon - Placid 2/2 region 8.0K isk
0.7 Abudban - Heimatar 105/200 region 8.0K isk
0.5 Gamis - Derelik 391/408 region 8.0K isk
0.9 Jita - The Forge 1/1 region 8.0K isk
0.9 Jita - The Forge 823/887 region 8.0K isk
0.5 Gulfonodi - Molden Heath 44/44 region 8.0K isk
0.4 Ravarin - Sinq Laison 95/100 region 8.0K isk
0.6 Danera - Khanid 22/50 region 8.0K isk
0.8 Clellinon - Verge Vendor 40/40 region 8.0K isk
0.6 Stacmon - Placid 2/2 region 8.0K isk
0.1 Aulbres - Placid 2/2 region 8.1K isk
0.8 Harerget - Everyshore 1/1 region 8.2K isk
0.6 Hageken - Lonetrek 52/251 region 8.2K isk
0.7 Anttiri - The Citadel 66/100 region 8.2K isk
-0.2 0LTQ-C - Syndicate 21/25 region 8.3K isk
0.6 Jotenen - Lonetrek 63/64 region 8.4K isk
0.7 Isaziwa - The Citadel 719/1.0K region 8.5K isk
0.9 Dodixie - Sinq Laison 362/362 region 8.5K isk
0.9 Jita - The Forge 17/17 region 8.5K isk
0.8 Oipo - Lonetrek 476/600 region 8.5K isk
0.8 Veisto - Lonetrek 101/130 region 8.5K isk
0.8 Oichiya - The Citadel 996/1000 region 8.5K isk
0.9 Ipref - Khanid 83/101 region 8.5K isk
0.6 Amdonen - Kor-Azor 208/208 region 8.5K isk
0.8 Akes - Devoid 6/20 region 8.6K isk
0.6 Lower Debyl - Devoid 2/2 region 8.6K isk
0.6 Mili - Devoid 88/104 region 8.7K isk
0.8 Oipo - Lonetrek 470/600 region 8.7K isk
0.5 Gulfonodi - Molden Heath 81/100 region 8.8K isk
0.8 Tash-Murkon Prime - Tash-Murkon 13/50 region 8.8K isk
1.0 Luminaire - Essence 4.8K/5.0K region 8.8K isk
0.5 Torrinos - Lonetrek 196/200 region 8.9K isk
0.5 Torrinos - Lonetrek 468/517 region 8.9K isk
0.6 Arnon - Essence 152/333 region 8.9K isk
0.6 Teonusude - Molden Heath 3/22 region 9.0K isk
0.6 Teonusude - Molden Heath 1/1 region 9.0K isk
0.5 Hampinen - The Forge 27/28 region 9.0K isk
0.8 Oichiya - The Citadel 4/50 region 9.0K isk
0.5 Uedama - The Citadel 29/100 region 9.0K isk
1.0 Yashunen - The Citadel 46/73 region 9.0K isk
0.9 Saila - The Citadel 49/50 region 9.0K isk
0.9 Motsu - The Citadel 82/100 region 9.0K isk
0.3 Mannar - Everyshore 38/43 region 9.0K isk
0.5 Jufvitte - Verge Vendor 915/1000 region 9.0K isk
0.6 Pochelympe - Solitude 29/29 region 9.0K isk
0.9 Kor-Azor Prime - Kor-Azor 144/233 region 9.0K isk
0.8 Oipo - Lonetrek 4/63 region 9.3K isk
0.9 Jita - The Forge 2.0K/2.0K region 9.5K isk
0.9 Deepari - Domain 235/250 region 9.5K isk
1.0 Amarr - Domain 960/1000 region 9.5K isk
1.0 Chaven - Domain 240/250 region 9.5K isk
0.5 Otalieto - Lonetrek 643/673 region 9.7K isk
1.0 Malukker - Heimatar 66/300 region 9.9K isk
0.9 Jita - The Forge 29/29 region 9.9K isk
0.8 Isikemi - Lonetrek 118/251 region 10.0K isk
0.7 Aydoteaux - Everyshore 9/28 region 10.0K isk
0.7 Akiainavas - Lonetrek 267/300 region 10.0K isk
0.7 Akiainavas - Lonetrek 677/780 region 10.0K isk
0.9 Jita - The Forge 30/30 region 10.0K isk
0.5 Airaken - The Forge 146/152 region 10.0K isk
0.7 Akiainavas - Lonetrek 440/685 region 10.0K isk
0.6 Oerse - Solitude 122/192 region 10.0K isk
0.7 Akiainavas - Lonetrek 200/200 region 10.0K isk
0.3 Sosan - Devoid 139/139 region 10.0K isk
0.5 Inari - The Citadel 98/100 region 10.0K isk
-0.2 PC9-AY - Syndicate 15/15 region 10.0K isk
1.0 Embod - Metropolis 1/1 region 10.0K isk
0.5 Piekura - Lonetrek 82/200 region 10.0K isk
0.5 Sotrentaira - Lonetrek 531/631 region 10.0K isk
0.4 Dal - Heimatar 175/177 region 10.0K isk
0.9 Tew - Tash-Murkon 2/2 region 10.0K isk
0.9 Dodixie - Sinq Laison 426/500 region 10.0K isk
0.8 Yvelet - Solitude 29/30 region 10.0K isk
0.5 Chanoun - Kador 1.0K/1.0K region 10.0K isk
0.7 Noghere - Essence 2/2 region 10.0K isk
0.6 Kador Prime - Kador 195/216 region 10.8K isk
0.9 Jita - The Forge 384/384 region 11.5K isk
0.5 Oimmo - Lonetrek 132/150 region 11.6K isk
0.5 Oimmo - Lonetrek 70/100 region 11.7K isk
1.0 Todaki - Lonetrek 137/225 region 12.0K isk
0.5 Purjola - The Forge 111/218 region 12.0K isk
0.9 Sirppala - The Citadel 4/12 region 12.0K isk
0.5 Hek - Metropolis 362/400 region 12.0K isk
0.5 Ney - Sinq Laison 29/50 region 12.0K isk
0.8 Yona - Essence 242/272 region 12.0K isk
0.2 Elore - Solitude 52/77 region 12.0K isk
0.5 Amo - Metropolis 100/100 region 12.1K isk
0.9 Dodixie - Sinq Laison 700/700 region 12.4K isk
0.4 Ranni - Kor-Azor 15/15 region 12.7K isk
0.6 Abagawa - The Forge 1.9K/2.0K region 12.9K isk
0.7 Saisio - The Forge 1.8K/2.0K region 13.0K isk
0.9 Jita - The Forge 140/150 region 13.7K isk
0.5 Simela - Genesis 13/16 region 14.0K isk
0.7 Osmon - The Forge 145/145 region 14.0K isk
0.9 Jouvulen - Lonetrek 141/149 region 14.5K isk
0.9 Tunttaras - Lonetrek 117/185 region 14.9K isk
0.7 Kamokor - Lonetrek 1/50 region 15.0K isk
1.0 Blameston - Everyshore 30/30 region 15.0K isk
0.2 Aeschee - Essence 139/299 region 15.2K isk
0.9 Jita - The Forge 54/54 region 17.0K isk
0.8 Sasta - Derelik 91/200 region 17.0K isk
0.9 Rens - Heimatar 194/200 region 18.0K isk
0.5 Ossa - Lonetrek 929/1000 region 18.9K isk
0.9 Jita - The Forge 20/20 region 20.0K isk
0.4 Decon - Sinq Laison 45/45 region 20.0K isk
0.9 Conoban - Kor-Azor 17/57 region 20.0K isk
0.8 Tsuguwa - Lonetrek 98/304 region 20.0K isk
0.5 Vahunomi - The Forge 489/500 region 20.0K isk
0.6 Uktiad - Devoid 70/70 region 20.0K isk
0.7 Muvolailen - The Citadel 472/504 region 22.0K isk
0.8 Mani - Tash-Murkon 4/33 region 22.2K isk
0.9 Khanid Prime - Khanid 178/406 region 22.4K isk
-0.2 H-PA29 - Venal 200/200 region 23.5K isk
0.5 Afivad - Domain 58/58 region 24.0K isk
1.0 Kakakela - Lonetrek 3/12 region 25.0K isk
0.7 Halle - Everyshore 2/2 region 25.0K isk
0.7 Halle - Everyshore 10/10 region 25.0K isk
0.5 Apanake - Genesis 121/518 region 25.0K isk
0.6 Leremblompes - Everyshore 11/20 region 32.5K isk
0.5 Torvi - Everyshore 100/100 region 38.0K isk
0.9 Rens - Heimatar 2/2 region 39.0K isk
0.5 Torvi - Everyshore 410/410 region 40.0K isk
0.5 Keba - Aridia 76/80 region 43.0K isk
0.8 Alkez - Derelik 50/50 region 50.0K isk
0.5 Haimeh - Aridia 12/20 region 50.0K isk
0.8 Pahineh - Aridia 3/3 region 50.0K isk
0.8 Hilmar - Kador 1.2K/1.2K region 55.0K isk
-0.2 N5Y-4N - Venal 16/20 region 93.6K isk
0.6 Aikantoh - Lonetrek 8/8 region 95.0K isk
-0.1 K3JR-J - Venal 39/554 region 100.0K isk
-0.0 4GQ-XQ - Stain 6/6 region 100.0K isk
0.8 Gallareue - Sinq Laison 2/2 region 199.8K isk
-0.2 5ZXX-K - Pure Blind 15/15 region 200.0K isk
-0.2 5ZXX-K - Pure Blind 33/40 region 249.3K isk
-0.1 X-7OMU - Pure Blind 20/20 region 250.0K isk
-0.2 5ZXX-K - Pure Blind 950/1000 region 250.0K isk
0.9 Jita - The Forge 20/20 region 1.2M isk
0.9 Rens - Heimatar 5/5 region 89.8M isk
0.5 Hek - Metropolis 5/5 region 189.9M isk